הדרכות שימוש בפדגוגי לפי מבנה של שאלות ותשובות:


מדריכים לשימוש במערכת לפי סדר התפריטים:

המערכת מחולקת לשלושה מודולים ראשיים - הוראה והערכה, דוחות ובקרה, תשתית