הגדרת התאמות לתלמיד

הגדרת התאמות לתלמידים לשיעור ולאירועי הערכה

  • יש להגדיר תחילה את בנק ההתאמות בשתי הקטגוריות, על ידי מנהל המערכת (בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים->הגדרות לשיעורים ואירועי הערכה)

הרשאה לשיוך התאמות לימודיות לתלמיד יש למחנכ/ת לכל תלמידי הכיתה וכן לתפקיד ייעוץ חינוכי (יש לתת לרכזות שילוב, יועצת וכדו') ולמנהל המערכת.

ההתאמות יוצגו במסך השיעור ליד שם התלמיד ברשימה, וכן במסך הזנת אירוע הערכה וציונים/הערכות.

במסך השיעור יוצגו גם התאמות לאירועי הערכה.

דוחות ובקרה->התלמידים שלי->כרטיסי תלמידים (לפי כיתה, או לפי תלמיד מסויים) -> התאמות

בלשונית ההתאמות ניתן לראות את ההתאמות שכבר שוייכו לתלמיד ובלחיצה על הכפתור -> ניהול התאמות ייפתח ממשק לשיוך התאמות לתלמיד

2019-09-27_12-49-16.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס