הגדרת והתאמת המערכת

שאלות ותשובות בנושאי הגדרות מערכת פדגוגי - ממשק זה זמין לבעלי הרשאת ניהול מערכת פדגוגי בלבד!

אפשרות דיווח נוכחות התלמידים בשיעורים

הגדרות להפקת דוחות יום הורים

תבנית גיליון לאסיפת הורים ולישיבות פדגוגיות

הגדרת הערכות תקופתיות

יצירת תבנית-גלופה לתעודות

הגדרת דיווח אקלים חינוכי

סוגי תעודות בפדגוגי

פרופיל תלמיד

הודעות ומידע נוסף בלוח הלמידה

חזרה לדף ראשי