כיצד מגדירים את המערכת לדיווחי אקלים בית סיפרי

אירועי אקלים חינוכי כוללים אירועים שבית הספר מגדיר שהוא מעוניין בדיווח עליהם מחוץ לשיעור ובשיעור, על מנת לקדם אקלים חינוכי ברוח בית הספר.

ניתן לדווח אירועים אלו על כל תלמיד בבית הספר גם אם התלמיד אינו משוייך למורה

בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים

בלשונית - הגדרות שונות

לסמן - הפעל דיווחי אקלים בית חינוכי, ולשמור.

בלשונית - נתונים לשיעורים ואירועי הערכה

תחת הכותרת 'אירועים לדיווח אקלים חינוכי' (בתחתית מימין)

יש להוסיף ולהגדיר אירועים שמעוניינים בבית הספר שהמורים ידווחו עליהם במסגרת האקלים החינוכי.

לאחר הגדרות אלו יופיע לכל מורה בפאנל משמאל ליומן הראשי כפתור לדיווח אירועים אלו,

ולמנהל יופיע דוח בלוח הבקרה בלשונית אקלים חינוכי.

(כדי לראות את זה מייד לאחר ההגדרה, יש לבצע כניסה מחדש למערכת)

אקלים חינוכי

חזרה לנושא ראשי

הדפס