כיצד מגדירים מרכיבי הערכה להערכות תקופתיות

הגדרת תקופת ההערכות

להערכות תקופתיות כגון ישיבות פדגוגיות, אסיפת הורים, תעודות

בתשתית->תקופות הלימוד וההערכות

 • מוסיפים רשומה מסוג יום הורים או תעודות או הערכות תקופתיות
  • יום הורים - להפקת דוחות הכוללים את הציונים השוטפים והאירועים בשיעורים והערות לתלמידים בנוסף להערכות התקופתיות
  • תעודות - להפקת תעודות
  • הערכות תקופתיות - לדוחות של מרכיבי הערכה ספציפיים בלבד
 • מגדירים את טווח התאריכים בו המורים יזינו את ההערכות (בתקופה זו יופיע למורים ביומן הראשי קישורים להזנת ההערכות הללו)
 • נותנים שם לתקופה - מזהה, וכן ניתן להציג את השם הזה בדוחות השונים
 • שומרים את הרשומה

יש לבצע יציאה מהמערכת וכניסה שוב אם רוצים מייד לראות את השינויים במערכת (קישורים מהיומן וכדו')

הגדרת מרכיבי הערכה לתקופה

לוחצים על כפתור [הגדרות] ברשומה של התקופה שהוגדרה. ובחלון שנפתח ישנם הגדרות אפשריות לתקופה, וכן בתחתית קיים קישור להגדרת מרכיבי הערכה לתקופה. נא לקבל הדרכה בנושא זה מצוות פדגוגי. כמו כן לאחר שהמורים התחילו להזין הערכות לתקופה אין לשנות הגדרות ללא התייעצות עם צוות התמיכה של פדגוגי

הערכות מורים מקצועיים

אם מעוניינים שכל המורים יזינו הערכות והערות שונות במקצועות הנלמדים, יש להוסיף רשומה בטבלה העליונה - מרכיבי הערכה למורים מקצועיים

הוספת רשומה למרכיבי הערכה למורים מקצועיים

לאחר השמירה ניתן להגדיר מרכיבי הערכה שונים לתקופה זו, לכל מרכיב ניתן להגדיר את אופי הנתון וכיצד יזינו אותו המורים,

לוחצים על הכפתור [מרכיבי הערכה] ברשומה שנשמרה, ומגדירים את מרכיבי ההערכות.

האפשרויות הם:

 1. מדרג לבחירת הערכה, כגון א',ב',ג'. טוב מאוד, טוב, בינוני, טעון שיפור. שולט היטב, שולט בקושי, וכו'.
 2. ציון מספרי
 3. ציון מתוך בנק ההיגדים של אירועי הערכה
 4. הערכה מילולית (ניתן להגביל את כמות התווים להערכה מילולית)
 5. הערכה מבנק היגדים (את הבנק מעדכנים דרך תשתית->ייבוא נתונים->בנק היגדים)

הערכות מחנכים

אם מעוניינים שהמחנכים יזינו הערכות ו/או הערת מחנך, יש להוסיף רשומה מתאימה בטבלה התחתונה - מרכיבי הערכה לבעלי תפקיד

הוספת רשומה למרכיבי הערכה למחנכים

לאחר השמירה ניתן להגדיר מרכיבי הערכה שונים לתקופה זו, לכל מרכיב ניתן להגדיר את אופי הנתון וכיצד יזינו אותו המחנכים, האפשרויות הם כנ"ל אצל מורים מקצועיים.

תבנית-גלופה מותאמת אישית לדוחות שיופקו

נא לתאם חודשיים מראש עם צוות פדגוגי להתאמה אישית של גלופות ותבניות.

ניתן להוריד דוגמאות שכבר הוכנו, (מהמסך של תצוגה מקדימה של הדוח התקופתי), לעצב ולהתאים את הגלופה ולהשתמש בה לייצור הדוח/תעודה.

חזרה לנושא ראשי

הדפס