הודעות ומידע נוסף בלוח הלמידה

הגדרת טווחי השעות לשיעורים והפסקות שונות

הגדרת מידע נוסף שיוצג לתלמידים והורים בלוח הלמידה השבועי

המידע יכול לשמש כתחליף או בתוספת לשליחת מידע במייל לכיתה / שכבה / בית הספר.

להזנת מידע שיופיע מעל או מתחת ליומן (ניתן גם לצרף קבצים שיופיעו בחלק התחתון שם), וכן ניתן להגדיר קישור לזום.

דוחות ובקרה->התלמידים שלי, כפתור של יומן שכבה (כפתור עם ספר) יפתח לנו ממשק להזנת המידע

מידע לתלמידים לוח בקרה

ממשק להזנת המידע, ניתן להזין תוכן שיופיע מעל ללוח הלמידה של התלמיד (בולט יותר אך לשים לב לא לרשום שם יותר מידי ארוך כי עלול קצת להפריע לתלמידים לראות את לוח הלמידה), וכן מידע נוסף שיופיע מתחת ללוח הלמידה כולל צירוף קבצים.

הגדרת יומן שכבה

ולתלמידים ייראה כך:

מידע לתלמיד

התלמיד יכול להסתיר את ההודעות או לפתוח:

תפריט מידע כיתתי

על מנת להגדיר לוחות זמנים שונים לכל שכבה וכן הפסקות שונות

  1. בתשתית->פדגוגי תלמידים, יש לסמן הצגת טווחי שעות במערכת השעות (נמצא שם בחלק התחתון)
  2. בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים מגדירים את טווחי השעות שיופיעו במערכות המורים,טווחי שעות אלו גם יוצגו לתלמידים במידה ואין הגדרה לשכבה
  3. בדוחות ובקרה->התלמידים שלי, כפתור של יומן שכבה (כפתור עם ספר) יפתח לנו ממשק להגדרת לוחות הזמנים.

יומן שכבה

יומן שכבה - לוחות שיעורים והפסקות

נגדיר את הסוג של הטווח אם זו הפסקה או שיעור, נגדיר את טווח של כל שעה ונוסיף כותרת מילולית.

לתלמידים ייראה כך:

לוח למידה תלמידים

חזרה לנושא ראשי

הדפס