סוגי תעודות בפדגוגי

אפשרויות הגדרה לתעודות:

לכל מקצוע ניתן להזין ציון תקופתי מסכם, וכן הערה מילולית מטקסט חופשי ו/או ממאגר היגדים.

את הציון המסכם ניתן להציג כמספר או כתרגום ציון למלל לפי ההגדרות בבית הספר.

מחנכת הכיתה מזינה הערכה נוספת לתקופה - ממני אליך, אישי וכדו'. וכן ניתן להגדיר הליכות ומרכיבי הערכה למחנכים שיוצגו בתעודה.

וכן ניתן להציג בתעודה סיכום של אירועים שונים שדווחו לתלמידים במהלך התקופה, כגון איחורים, חיסורים, ציון לשבח וכדו'.

ניתן להגדיר מרכיבי הערכה שונים לכל מקצוע או לכל המקצועות באופן שווה.

דוגמאות לתעודות:

תעודה עם חלוקה למרכיבי הלימוד בכל מקצוע:

לכל נושא שנלמד בכל מקצוע מוגדר מרכיב שניתן לתת לו הערכה מתוך בנק היגדים וכן מתוך בנק הערכות נוסף ו/או מילולי וגם מספרי אם צריך.

א-סילבר.png

א-סילבר-שפה.png

א-סילבר-תחומי-דעת.png

א-סילבר-בנימה-אישית.png

מרכיבים לכל מקצוע

מרכיבים לכל מקצוע

תעודות עם סימוני V לפי מדרג של רמת שליטה והישג:

ניתן לסמן את המדרג במקום v עם סמיילי או כל תמונה שרוצים!

סימון סמיילי לפי מדרג הישגים

סימון וי לפי מדרג הישגים

כמובן ניתן לחלק את המקצועות לפי אשכולות וכך להציג בתעודה. וקיימות אפשרויות מתקדמות נוספות בפדגוגי שחוסכות זמן בהפקה של התעודה, נא להתקשר לצוות התמיכה של פדגוגי מבעוד מועד לתיאום והגדרת המערכת בהתאמה אליכם.

תעודה לפי אשכולות לימוד

חזרה לנושא ראשי

הדפס