פרופיל תלמיד

ניתן להגדיר מרכיבי נתונים והערכות שחשובים לבית הספר לריכוז על כל תלמיד לטובת עבודה פדגוגית שוטפת ביחס לתלמיד

למשל - מצב משפחתי, תוצאות הערכות אבחונים ומיפויים שונים וכדו'.

הגדרת המערכת

יש להגדיר תחילה את המרכיבים בהתאמה לצרכי בית הספר ואח"כ המחנך ויועץ ומנהל יוכל לדווח ולצפות בנתונים באופן מרוכז לכיתה או לפי תלמיד.

הדיווח לכל תלמיד נעשה בכרטיס תלמיד בתיק אישי - דוחות ובקרה->התלמידים שלי->כרטיסי תלמידים (ולבחור תלמיד)->תיק אישי

וכן ניתן לצפות שם בפרופיל לכל תלמיד בנפרד.

צפייה מרוכזת בנתונים לכיתה/קבוצה/שכבה:

דוחות ובקרה->התלמידים שלי->דוחות כיתה/קבוצה/שכבה (הכפתור החום) -> פרופיל תלמידים

כפתורים להצגת פרופילי התלמידים

פרופילי התלמידים בשכבה או כיתה

חזרה לנושא ראשי

הדפס