הזנת נתונים

כיצד מזינים נתונים כגון אירועי הערכה וציונים, הערות בשיעור ועוד

הזנת ציונים והערכות לאירועי הערכה

הזנת הערה לתלמיד בשיעור

הזנת ציונים והערכות לתעודה

הזנת הערכות ליום הורים

חזרה לדף ראשי