כיצד מזינים ציונים לתעודה

דרך היומן הראשי

בתקופת הערכות תקופתיות - לתעודות, יופיע ביומן מעל כל יום תווית-קישור המפנה להזנת ההערכות לתעודה.

נא ללחוץ עליה להזנת הערכות לתעודה.

יומן לתעודות

בלחיצה על התווית לתעודות נגיע למסך שמופיעות בו כל קבוצות הלימוד שלי כמורה מקצועי, וליד כל קבוצה כפתורים לממשק ההזנה, וכן מצויין באחוזים מצב המילוי של ההערכות.

למחנכים/מחנכות:

  • מצד שמאל קיימים קישורים להזנת הערת מחנך והערכות מחנך.
  • קיימת לשונית נוספת - ניהול הערכות בכיתה שלי, שבו המחנך יכול לראות את המצב ואף לערוך את כל ההערכות בכיתה שלו.

תעודות-מקצועות

בבתי ספר שמוגדר בהם הזנת ציון סופי מספרי לכל המקצועות, יופיע כפתור ל[הזנת ציונים] שמוביל לממשק ייעודי להזנת הציון הסופי תוך הצגה של אירועי ההערכה בתקופה וחישוב ממוצע משוקלל. ניתן ללחוץ שם על החץ על מנת להעביר את הציון שחושב לציון הסופי, וכן לערוך אותו ידנית.

לוחצים על [הזנת הערכות] ומגיעים לממשק ייעודי להזנת מרכיבי הערכה והערה לפי מה שהוגדר בבית הספר.

בעמודה ראשונה - שם התלמיד/ה, כאשר לחיצה על שם התלמיד תפתח חלונית שבה נתונים פדגוגיים של התלמיד בתקופה, כגון אירועים והערות בשיעורים ועוד.

בעמודה הבאה - ציון סופי (רק במקום שהוגדר להזנת ציון סופי), ניתן לערוך את הציון הסופי מכאן וכן בלחיצה על הכותרת של העמודה המערכת תמיין את רשימת התלמידים לפי הציון שהוזן.

העמודות הבאות - מרכיבי הערכה למקצוע כפי שהוגדר על ידי צוות הניהול של בית הספר.

עמודה אחרונה - בבתי ספר שאפשרו זאת - הזנת הערכה כוללת מילולית (ניתן להיעזר בבנק היגדים אם הוגדר).

שמירת ההערכות: עם הזנת הערכה יופיע כפתור שמירה בשורה של התלמיד מלבד כפתורי שמירה מעל ומתחת לטבלה, חשוב לזכור לשמור לאחר הזנת כל תלמיד או מספר תלמידים. המערכת מראה באופן אינטראקטיבי שיש שינויים שלא נשמרו - שורה שצריך לשמור תיראה עם רקע אדמומי, וכן יופיע כפתור שמירה לידה, וכן הכפתורי שמירה יהיו פעילים בצבע כחול.

תעודות-אנגלית

יש ללחוץ על שמירה בכל מסך ולחזור ולעבור לקבוצה הבאה.

בהצלחה רבה!

מצוות פדגוגי.

חזרה לנושא ראשי

הדפס