כיצד שולחים את קבוצות הלימוד למשה"ח

בתשתית->סנכרון נתונים משה"ח:

בלשונית מקצועות הלימוד

כהכנה לשליחת קבוצות הלימוד, יש להתאים כאן כל מקצוע שנלמד בבית הספר למקצוע תואם במשה"ח

מופיע רשימת המקצועות בבית הספר ובעמודה ליד אפשרות התאמה בלחיצה על הכפתור [+] ובחירת מקצוע מרשימת המקצועות של משה"ח.

שיוך מקצועות

בלשונית קבוצות הלימוד

לשליחת ממשק מלא - סימון סוג ממשק מלא ולחיצה על הכפתור הכחול - [שליחת ממשק מלא]

לשליחת ממשק מלא - סימן סוג ממשק עדכון ולחיצה על הכפתור הכחול - [שליחת ממשק עדכון]

לאחר שליחת הממשק ניתן לעקוב אחר תוצאות השליחה בלחיצה על הכפתור [הצג ממשקים שנשלחו], תשובה על הממשק יכולה להגיע ממשה"ח כעבור 20 דקות לפחות וייתכן אף הרבה יותר תלוי בעומס הנתונים במשרד.

אם כל הנתונים נקלטו באופן תקין יופיע הכיתוב בירוק - הכל נקלט בהצלחה

אם היו רשומות שגויות יופיע כיתוב באדום - קיימות רשומות שגויות, ובלחיצה על הכיתוב יופיעו הרשומות השגויות כשמצד שמאל לכל רשימה יהיה רשום סיבת השגיאה. ניתן לתקן את השגויים ולשלוח שוב ממשק עדכון או מלא.

בממשק מלא - כל רשומה שלא תהיה קיימת תוסר מהרשימה במשרד, ובממשק עדכון רק מה שקיים יתעדכן.

שליחת קבוצות למשרד

חזרה לרשימת שאלות שכיחות

הדפס