ייבוא נתונים ממשרד החינוך

ייבוא וסנכרון נתונים נדרש בדרך כלל בתחילת שנה:

  1. רשימת הכיתות
  2. רשימת התלמידים בכיתות
  3. רשימת המורים
  4. בעלי תפקידים

שליחת נתונים אל משרד החינוך:

  1. קבוצות הלימוד ומשתתפי הקבוצות
  2. תכניות חינוכיות המופעלות בבית הספר
  3. שליחת ציונים שנתיים

שליחת קבוצות הלימוד אל משרד החינוך

תכנית חינוכית בבית הספר

הגשה לבגרות

חזרה לדף ראשי