כיצד שולחים קבוצות לימוד אל משרד החינוך

תשתית --> סנכרון נתונים משה"ח --> מקצועות הלימוד

לסרטון הדרכה בנושא נא ללחוץ כאן.

ראשית, יש לשייך את מקצועות הלימוד למקצועות המוכרים במשרד החינוך:

שיוך מקצועות משהח.png

בלשונית קבוצות הלימוד

  1. בחרו את סוג הממשק: עדכון יאפשר לכם לבחור את קבוצות הלימוד שברצונכם לשלוח, ו"מלא" שולח את כל הקבוצות.
  2. בחרו את הקבוצה שברצונכם לשלוח.
  3. לחצו על "שליחת ממשק עדכון".
  4. וודאו כי הממשקים ששלחתם התקבלו בממשרה החינוך. בדרך כלל לוקח לנתונים כ-20 דקות להגיע למערכת.
שליחת קבוצות למשהח.png

שימו לב! במקצועות מתמטיקה ואנגלית, מכיתה י' ומעלה, יש להגדיר רמת לימוד/יחידות (תשתית --> קבוצות לימוד).

אם כל הנתונים נקלטו באופן תקין יופיע הכיתוב בירוק - הכל נקלט בהצלחה.

אם היו רשומות שגויות יופיע כיתוב באדום - קיימות רשומות שגויות.

בלחיצה על הכיתוב יופיעו הרשומות השגויות כשמצד שמאל לכל רשימה תהיה רשומה סיבת השגיאה. ניתן לתקן את הרשומות השגויות ולשלוח עדכון ממשק או ממשק מלא.

בממשק מלא - כל רשומה שלא תהיה קיימת תוסר מהרשימה במשרד, ובעדכון ממשק רק מה שקיים יתעדכן.

הגשה לבגרות

חזרה לנושא ראשי

הדפס