כיצד מנהלים ושולחים תכנית חינוכית למשה"ח

בתשתית->סנכרון נתונים משה"ח->תכניות חינוכיות

לסרטון הדרכה נא ללחוץ כאן

כאן ניתן לנהל את רשימת התכניות החינוכיות ולשלוח את התכניות הפעילות למשרד החינוך

אם לא ידוע מספר התכנית במשה"ח או שרוצים לחפש תכנית מתאימה, ניתן להיכנס לקישור המופיע בעמוד זה:

למציאת תכנית חינוכית במאגר משרד החינוך

לפני הגדרה ושליחת תכנית חינוכית, יש לשלוח את רשימת קבוצות הלימוד בבית הספר למשרד החינוך.

הוספת תוכנית חינוכית לרשימה

לוחצים על [הוספת רשומה], מזינים את מספר התכנית ותאריך התחלה וסיום ושם ושומרים

שם התכנית - רק לצורך זיהוי התכנית ברשימה, השם לא נשלח למשרד החינוך

תאריך התחלה וסיום - למשל תאריך תחילת השנה 1/9/2018 עד תאריך סוף השנה 30/06/2019

שיוך קבוצות הלימוד לתוכנית

לשיוך קבוצות הלימוד המשתתפות בתכנית החינוכית יש ללחוץ על כפתור [קבוצות הלימוד] או כפתור [מקצועות] שברשומה של התוכנית

שיוך מקצועות נועד להקל במקרה שיש מקצוע ייעודי לכל הקבוצות המשתתפות בתכנית, ניתן לבחור בהם כאן והמערכת תשייך את כל קבוצות הלימוד לתכנית.

ניתן לשייך גם ובמקביל גם קבוצות לימוד באופן ספציפי.

הגדרת רכז לתוכנית

יש ללחוץ על כפתור [רכז התכנית] שברשומה של התכנית ולבחור את המורה שמתפקד כרכז התכנית החינוכית

שליחת כל הנתונים למשרד החינוך

מסמנים את סוגי הממשקים שרוצים לשלוח ולוחצים על [שלח כעת ממשק מלא/עדכון]

למעקב אחר קליטת הנתונים במשרד

לוחצים על הכפתור [הצג ממשקים שנשלחו]

שליחת תכנית חינוכית

חזרה לנושא ראשי

הדפס