כיצד מפיקים דוחות

שאלות ותשובות בנושאי הפקת מגוון דוחות וצפייה בנתונים בפילוחים שונים

הפקת דוח אירועי תלמידים

אירועי תלמידים בטווח תאריכים

יומן כיתתי בדומה ליומן הכחול

דוח מהלך השיעורים לפי מקצוע וכיתה

דוח מהלך השיעורים לפי כיתה או קבוצה

ריכוז ציונים לקבוצה

דוחות מחנך כיתה

הפקת דוח ליום הורים

חזרה לדף ראשי