כיצד מחנך רואה דוח מצב בכיתה

דוחות שוטפים

בדף היומן הראשי - [יומן כיתתי]

הכפתור מופיע בפאנל משמאל ליומן (ובמסכים קטנים יותר בפאנל מתחת ליומן), בלחיצה עליו ייפתח דוח מפורט של התלמידים בכיתה,

עם המערכת השבועית שלהם וכל השיעורים שהוזנו והנתונים שהוזנו בהם - אירועים בשיעורים והערות בשיעורים.

דוח זה זמין רק למי שמוגדר במערכת כמחנך כיתה או מנהל, אם מחנך לא רואה את הכפתור, נא לפנות למנהל המערכת שיגדיר אותו כמחנך בפדגוגי.

בדוחות ובקרה->לוח הבקרה

בקרת אירועים והערכות

מוצגים כל האירועים בשיעור, הערות בשיעור, הערות לתלמידים, אירועי הערכה - שהוזנו לתלמידים.

האירועים מוצגים לפי התפקיד של המורה, אותו ניתן לבחור בתיבת הבחירה בכותרת:

  1. הוראה מקצועית - הנתונים שהוזנו על ידי המורה לתלמידים שהוא מלמד במקצועות שונים
  2. מחנך - הנתונים שהוזנו לתלמידים בכל המקצועות בכיתה
  3. מנהל - נתונים מכל השכבות בבית הספר

בכותרת ניתן לבחור גם את טווח הימים של הנתונים בדוח, וכן לבחור [הקודמים] [הבאים] על מנת להשוות טווחי זמנים אחרים.

בלחיצה על כפתור [דוחות האירועים], ניתן לראות את הנתונים במגוון היבטים סטטיסטיים: כמות אירועים לפי תלמיד, לפי כיתה, מורה, מקצוע, שעה ביום, וכן ניתן למיין את הנתונים לפי כמות האירועים לתלמיד או לסנן לפי מקצוע, שכבה כיתה, תלמיד ועוד.

ריכוז נתונים לפי תלמיד

בדוחות ובקרה->התלמידים שלי->כרטיסי תלמידים

ניתן לראות את כל הנתונים התקופתיים על כל תלמיד ולעבור בין התלמידים.

הנתונים כוללים - מערכת שעות, הערות ואירועים בשיעורים, ציונים שוטפים וכן הערות שונות לתלמידים (הערות מעקב)

למחנך, יועצת, ומנהל זמין גם לשונית של הערות תיק אישי, להערות מעקב אישיים לתלמידים.

ריכוז ציונים לכיתה

בדוחות ובקרה->התלמידים שלי->יומן כיתה->ריכוז ציונים

ניתן לראות ריכוז של כל הציונים בכל המקצועות בכיתה, וכן לראות סטטיסטיקות של אירועי ההערכה, וכן ממוצעי תלמידים.

חזרה לנושא ראשי

הדפס