כיצד ניתן לראות את מהלך השיעורים בקבוצות הלימוד

בדוחות ובקרה->מערך השיעורים וההערכות

  1. בוחרים מקצוע וכיתה/קבוצת תלמידים (קבוצת לימוד)
  2. לוחצים על הצג נתונים
  3. ניתן לייצא את הדוח לאקסל או להדפיס ישירות
  4. ניתן לסנן את הנתונים ולמיינים ישירות בטבלה המוצגת

מערכי2.PNG

חזרה לנושא ראשי

הדפס