כיצד ניתן לראות דוח בדומה ליומן הכיתה הכחול

ביומן הראשי->יומן כיתתי

ליומן הכיתה השבועי

  • הכפתור מופיע למחנכי הכיתות ולמנהלים
  • בכותרות הטבלה ניתן לראות את מערכת הכיתה השבועית - שיעורים דווחו (בירוק), שיעורים שלא דווחו (באדום)
  • בשורה של כל תלמיד מצויינים האירועים והערות בשיעורים שניתנו
  • ניתן ללחוץ על שורה של תלמיד על מנת לסמן את כל השורה בירוק
יומן כיתתי בדומה ליומן הכיתה הכחול

חזרה לנושא ראשי

הדפס