כיצד מפיקים דוח ריכוז ציונים לכיתה או קבוצה

דוחות ובקרה->התלמידים שלי->יומן כיתה/קבוצה/שכבה

  1. לחץ על הלשונית ריכוז ציונים
  2. ניתן לבחור מאיזה תאריך יוצגו הנתונים וטווח הימים להצגה
  3. הנתונים מוצגים באופן אוטומטי לאחר כל בחירת תאריכים
  4. ניתן לראות את כל הציונים של התלמידים במקצוע או מקצועות לימוד של הקבוצה
  5. ניתן לבחור שיוצגו רק ציונים של אירועי הערכה מסוג מסויים
  6. לכל תלמיד מחושב ממוצע משוקלל לכל מקצוע
  7. בכל מקצוע מחושב ממוצע של הקבוצה עם נתונים סטטיסטיים נוספים -סטיית תקן וחציון
  8. ניתן למיין את התלמידים בטבלה לפי גובה הציון הממוצע בכל אחד מהמקצועות על ידי לחיצה על כותרת העמודה של המקצוע
  9. ניתן לדפדף בטווח הזמנים [הקודמים] / [הבאים]
ריכוז ציונים לכיתה

חזרה לנושא ראשי

הדפס