בניית מערכת השעות מעודכן לתאריך: 28 באפריל 2019

מערכת שעות->שיבוץ ובניית מערכת השעות

ניווט-שיבוץ מערכת שעות

ממשק-שיבוץ-ראשי

בסרגל העליון הכפתור הפעיל הוא - [בניית מערכת השעות], ולידו כפתור למעבר בין ממשק של מערכות שבועיות (מורים או כיתות) לעומת ממשק של פריסה בית ספרית. (ניתן לשבץ את המערכת לפי מה שיותר נוח וברור למשבץ בכל אחת מהתצוגות)

 • בזמן העבודה רצוי ללחוץ על הכפתור השמאלי (חיצים כלפי חוץ) על מנת לקבל מסך מלא יותר, ואף על F11 לקבלת מסך מלא בדפדפן.

בחלק התחתון קיימים 5 פאנלים:

 1. מרכז פעילויות השיבוץ:
  1. שמירת השיבוץ ועבודה עם גירסאות שיבוץ וגיבויים
  2. הגדרת שעות שהייה של קבוצת מורים - ישיבות צוות
  3. הגדרת קבוצת תלמידים (הקבצות) לצורך הבנייה
  4. פעילות של שיבוץ אוטומטי
  5. שליחת מערכות למורים בדוא"ל
 2. כיתות:
  1. רשימת הכיתות בבית הספר עם נתוני התקדמות השיבוץ בהן ביחס לקבוצות הלימוד תקן השעות בכיתה
  2. לחיצה על שורה של כיתה תציג את המערכת השבועית של הכיתה לעריכה במממשק השיבוץ
  3. ניתן לערוך ישירות מכאן את הגדרות אילוצי הכיתה (בעמודת הכפתור עם השעון)
 3. מורים:
  1. רשימת המורים בבית הספר עם נתוני התקדמות השיבוץ בהן ביחס למה שהוקצה בקבוצות הלימוד ומה שהוגדר בתקן
  2. לחיצה על שורה של מורה תציג את המערכת השבועית של המורה בממשק השיבוץ
  3. ניתן לערוך ישירות מכאן את אילוצי המורה (בעמודת הכפתור עם השעון)
 4. מקצועות:
  1. רשימת המקצועות הבית ספריים - ניתן להגדיר כאן אילוצי שעות למקצוע (שאר ההגדרות כאן שייכים לנושא השיבוץ האוטומטי)
 5. תצוגה:
  1. הגדרות של תצוגת המערכות השבועיות:
   1. כמה מערכות להציג בו זמנית לכל היותר
   2. מה רוחב כל מערכת שתוצג
   3. מה ואיך להציג בתוויות השיבוץ - שם הכיתה, המורה והמקצוע
   4. העדפות מראה המערכת: צבע רקע מסך, צבע תוויות השיבוץ וסוג הגופן מערכת.

ממשק מערכות שבועיות:

ממשק-שיבוץ-ראשי

רצוי להגדיר בפאנל התצוגה מה מספר וגודל המערכות הרצוי לפי המסך הקיים ומה שנוח למשבץ.

למשל במסך 21 אינץ'+ ניתן לראות בו זמנית 8 מערכות שבועיות בגודל - קטן. (בפריסה הבית ספרית ניתן לראות הרבה יותר כמובן)

ובהמשך ניתן כל פעם להגדירמה מעוניינים לראות במערכת הכיתה - רק שם המורה, מורה+מקצוע, מורה+מקצוע+כיתה. וכן במערכת מורה.

במרחב השיבוץ של מערכות שבועיות יוצגו המערכות השבועיות של מורים וכיתות שנבחרו (דרך פאנל המורים/כיתות) ולפי המספר המקסימאלי של מערכות שמוצגות במקביל (בפאנל תצוגה)

בכותרת של כל מערכת יש אפשרות סגירה, ומוצגים בכותרת נתונים סטטיסטיים של שיבוץ המערכת

מתחת לכל מערכת מוצגת טבלת קבוצות הלימוד השייכות למערכת וניתנות לשיבוץ בה (בתצוגת כרטיסים, טבלת בנייה או טבלת גיליון מלא)

השיבוץ מתבצע על ידי גרירת תווית קבוצת הלימוד למשבצת במערכת. וכן ניתן לגרור בתוך המערכת ממשבצת אחת לשנייה או לגרור מחוץ למערכת למקום ריק על מנת להסיר שיבוץ.

ניתן גם לשבץ או להסיר שיבוץ על ידי לחיצה של קליק ימני על שעת מערכת ובחירת פעולה מהתפריט שייפתח לאותה השעה.

פריסה-מערכות-שבועיות.PNG

שיבוץ לפי מורה או לפי כיתה

 1. לפי מורה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים מורה (לחיצה בשורה של המורה, ולא בכפתור של האילוצים שבאותה השורה)
 2. לפי כיתה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים כיתה
 3. אם לא מוגדר למורה קבוצת לימוד יש להוסיף על ידי לחיצה על [ פרונטלי] או [פרטני], לבחור מקצוע וכיתה ומספר שעות שבועיות ולשמור
 4. יש לחזור על הפעולה הנ"ל לכל מקצוע-כיתה שהמורה מיועד ללמד בהן מספר שעות שבועיות
 5. לשיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד לשעה הרצויה במערכת השבועית.
 6. להסרת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד מחוץ למערכת השבועית למקום ריק
 7. להזזת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד ממשבצת אחת לשנייה
 8. למעבר בין מערכות:
  1. בטבלת הבנייה משמאל לכל קבוצת לימוד מופיעים כפתורים לשם פתיחה של מערכת המורה או הכיתה שבקבוצה זו
  2. לחיצה כפולה על שיבוץ במערכת השבועית תיפתח את מערכת המורה או הכיתה שבאותה קבוצת לימוד
 9. התראות וחיוויים על אילוצים:
  1. כשגוררים קבוצת לימוד לשעה שקיים בה אילוץ המערכת מתריעה ומבקשת החלטה האם לשבץ בכל זאת או לבטל
  2. כשלוחצים על תווית של קבוצת לימוד - המערכת נצבעת לפי האילוצים הקיימים בקבוצה:
   1. משבצות בצבע אדום - הכיתה או המורה כבר משובצים בשעות אלו
   2. משבצות בצבע צהוב-כתום - אילוצים של המורה שבקבוצת הלימוד
   3. משבצות בצבע בז' - אילוצי שעות של המקצוע שבקבוצה לפי מה שהוגדר
   4. משבצות בצבע לבן - שעות שהכיתה לא פעילה בהם

בדרך זו משבצים את השעות הפרונטליות וכן הפרטניות.

שיבוץ שעות שהייה

מתחת למערכת של כל מורה מופיעה תווית - שעת שהייה.

 1. גוררים את התווית לשעה שרוצים לשבץ שעת שהייה למורה
 2. ניתן לרשום תיאור לפעילות שעת השהייה לפני שגוררים, כך שיהיה רשום למורים גם משמעות שעת השהייה הזו
 3. להסרה כבשאר השיבוצים - גוררים החוצה את תווית השהייה
 4. ניתן להזיז על ידי גרירה בתוך מערכת המורה משעה לשעה אחרת

מרחב השיבוץ - פריסה בית ספרית

פריסה-בית-ספרית.PNG

למעבר לממשק שיבוץ כפריסה בית ספרית יש ללחוץ על הכפתור בכותרת (מתחת לסרגל הכפתורים העליון) - [לממשק פריסה בית ספרית]

בממשק זה המערכות מוצגות בפריסה של ימים / מורים או ימים כיתות, או להיפך. ניתן כמובן לעדכן מכאן גם את השיבוצים ו/או להדפיס או לייצא לקובץ אקסל.

 • תצוגת השיבוץ לפי מורים
 • תצוגת השיבוץ לפי כיתות
 • תצוגת מקצועות
 • תצוגת חדרים
 • טבלת סיכום סה"כ שעות ששובצו בכל מקצוע לכל כיתה
 • טבלת רשימת סתירות בשיבוץ שלא נפתרו

ביצוע השיבוץ בפריסה בית ספרית:

בלחיצה על שם מורה תיפתח מערכת המורה לעריכה, ובלחיצה על שם כיתה תיפתח מערכת הכיתה.

ניתן לגרור את תוויות השיבוץ על מנת לעדכן שעות שיבוץ וכן לגרור החוצה על מנת להסיר שיבוץ. ובלחיצה כפולה על תווית שיבוץ תיפתח לעריכה מערכת המורה או הכיתות.

ניתן גם לשבץ או להסיר שיבוץ על ידי לחיצה של קליק ימני על שעת מערכת ובחירת פעולה מהתפריט שייפתח לאותה השעה.

שמירת השיבוץ:

על מנת לשמור את מערכת השעות לאחר שעבדנו עליה, ולהפוך אותה לפעילה כעת במערכת לניהול פדגוגי, יש ללחוץ על כפתור - [שמירה והפעלת השיבוץ בשרת הפעיל] במרכז פעילויות השיבוץ

הדרך המומלצת היא לעבוד עם גיבוי של גירסא בשרת והפעלה שלה רק בתום השיבוץ. בעדכון שיבוץ באמצע השנה דרך זו היא כמעט חובה.

כשהמערכת עולה השיבוץ שנטען הוא השיבוץ הפעיל כעת בשרת.

יש ללכת למרכז פעילויות השיבוץ -> גירסאות/גיבויים בשרת, וללחוץ על [טען גיבויים שנשמר], אם הגירסא עוד לא נשמרה שם, אז יש להזין שם גירסא ולשמור בשם. אם קיימת הגירסא יש ללחוץ על [טען מערכת זו]. ומשלב זה עובדים על גירסא זו, מבצעים פעילויות שיבוץ במערכות וכל כ 10-30 דקות רצוי ללחוץ על כפתור השמירה שמופיע בסרגל העליון משמאל בצבע חום-זהב.

ניתן גם לעבוד עם גיבוי מקומי (באותה צורה של גיבוי בשרת) - בדרך זו הגירסא נשמרת במחשב המקומי של המשבץ (גם אם אין חיבור אינטרנט), אמנם כרוך בזה סיכון מסויים שאם תהיה בעיה במחשב המקומי, כל עדכוני השיבוץ לא יהיו קיימים.

בזמן שמעוניינים להפעיל את השיבוץ במערכת הפעילה, יש ללחוץ על [שמירה והפעלת השיבוץ בשרת הפעיל] במרכז פעילויות השיבוץ.

חזרה לנושא ראשי

הדפס