היכרות עם ממשק השיבוץ מעודכן לתאריך: 9 באוקטובר 2018

מבט כללי

ממשק השיבוץ

הסרגל העליון

סרגל עליון

סרגל הניווט העליון (משמאל לימין):

 1. כפתור [מסך מלא] - מומלץ לעבוד עם מסך מלא. ניתן גם ללחוץ F11 למסך מלא לגמרי. (ליציאה ממסך מלא לוחצים שוב על הכפתור / F11)
 2. ממשק השיבוץ העיקרי - [בניית מערכת השעות]
 3. שיבוץ מורים (מקצועות) - ממשק לתכנון ובניית קבוצות הלימוד בפריסה של כיתות על מקצועות (מתנ"ה)
 4. שיבוץ מורים (כיתות) - ממשק לתכנון ובניית קבוצות הלימוד בפריסה של כיתות על מורים
 5. תקן שעות בכיתות - ממשק להגדרת שעות פעילות הכיתות (אלוצי הכיתות), וכן צפייה בהתקדמות השיבוץ ביחס לתקן השעות והמורים בכיתות.
 6. תקן שעות מורים - ממשק להגדרת אילוצי המורים ותקן המשרות, וכן צפייה במגוון דוחות:
  1. נתוני תקן המשרות עם היקפי המשרות מחושבות
  2. התפלגות הימים החופשיים שבקשו המורים - אם יש יום שמרוכזים בו מעל 50% ימים חופשיים, זה עלול לגרום לקשיים בשיבוץ
  3. חלוקת לימות השבוע לכל מורה
  4. נתוני השעות לפי מקורות המימון

לצורך התכנון והכנת קבוצות הלימוד רצוי לעבור על ממשקים 3-6, אף שניתן גם לבנות את קבוצות הלימוד ישירות דרך ממשק השיבוץ.

-- חוזרים ל [בניית מערכת השעות]

משמאל לכותרת מתחת לסרגל העליון קיים כפתור שמעביר את מרחב השיבוץ מפריסת מערכות שבועיות לפריסת תצוגות בית ספריות ולהיפך

[לממשק פריסה בית ספרית] - [לממשק מערכות שבועיות]

החלק המרכזי במסך הוא מקום המערכות השבועיות או הבית ספריות שבהם נעשית מלאכת השיבוץ

בתחתית העמוד - פאנלים עם כותרת ירוקה - חלוניות עזר לשיבוץ

את הפאנלים פותחים על ידי לחיצה על האייקון בכותרת שלהם משמאל. וניתן לגרור אותם (מהכותרת) למקום הרצוי במסך. ומחזירים אותם להיות סגורים בתחתית העמוד על ידי לחיצה שוב על האייקון.

פאנל - מורים

 • על מנת לעבוד על מערכת של מורה, לוחצים על השורה שלו בטבלה, והמערכת שלו תוצג במרחב השיבוץ
 • על מנת להגדיר את אילוצי המורה (ו/או תקן המשרה) לוחצים על הכפתור עם האייקון של שעון בשורה של המורה
 • בטבלה מופיעים נתוני תקן המשרה לפי שעות פרונטליות, פרטני ושהייה - בצבע חום-כתום. וכן מספר השעות ששובצו מתוך מספר השעות שהוקצו למורה. הקצאת השעות כאן היא לפי ההקצאה בכל קבוצות הלימוד של המורה

פאנל - כיתות

 • על מנת לעבוד על מערכת של כיתה, לוחצים על השורה של הכיתה בטבלה, והמערכת הכיתתית תוצג במרחב השיבוץ
 • על מנת להגדיר את אילוצי הכיתה, לוחצים על הכפתור עם האייקון של שעון בשורה של הכיתה
 • בטבלה מופיעים הנתונים:
  • שעות כיתה - כמה שעות הכיתה פעילה (בשחור) לעומת שעות התקן (בחום-כתום)
  • שעות מורים - כמה שעות מורים משובצים בכיתה. ההפרש בין שעות הכיתה לשעות המורים אלו שעות מורים נוספות (שעות רוחב) על התקן הכיתתי

פאנל - מרכז פעילויות השיבוץ

 1. כפתור השמירה והפעלת השיבוץ בשרת - חשוב מאוד לשמור בכל סיום של שלב משמעותי בשיבוץ או כל כמה זמן
 2. כלים לשיבוץ אוטומטי
 3. אפשרויות לשמור ולעבוד על גירסאות שיבוץ במחשב המקומי (ללא צורך בחיבור לאינטרנט). הגירסא שנטענת בברירת מחדל היא הגירסא הפעילה בשרת, כדי לעבוד על גירסא מקומית יש לטעון אותה או לשמור שיבוץ כגירסא מקומית ולהמשיך לעבוד עליו ולשמור אותו מקומית עד להפעלה בשרת
 4. שליחת השיבוץ למורים בדוא"ל - ניתן לשלוח מערכת משובצת או רק את רשימת קבוצות הלימוד עם מספר השעות השבועיות
 5. ייצוא לאקסל - מייצא את כל המערכות המוצגות כרגע במרחב השיבוץ לקובץ אקסל
 6. ניהול קבוצות בנייה - ניתן ליצור קבוצות תלמידים בהרכבים של כיתות שונות לצורך השיבוץ בקבוצות הלימוד.

פאנל - תצוגה

 1. התאמה אישית של השמות שיופיעו במערכות המורים והכיתות
 2. התאמה של רוחב מערכת שבועית של מורה שתוצג
 3. קביעת מספר המערכות השבועיות שברצונך שייפתחו במקביל

פאנל - מקצועות

 1. קביעת אילוצים בית ספריים למקצועות - בלחיצה על הכפתור עם האייקון של שעון
 2. הגדרות שונות לצורך שיבוץ אוטומטי

מרחב השיבוץ - מערכות שבועיות

מוצגים בה המערכות השבועיות של מורים וכיתות שנבחרו ולפי המספר המקסימאלי של מערכות שמוצגות במקביל (בפאנל תצוגה)

 • כאשר עוברים את המספר המקסימאלי אז המערכת הראשונה שמוצגת ברשימה תוחלף בחדשה שנבחרה

בכותרת של כל מערכת יש אפשרות סגירה, ומוצגים בכותרת נתונים סטטיסטיים של השיבוץ של המערכת

מתחת לכל מערכת מוצגת טבלת קבוצות הלימוד השייכות למערכת וניתנות לשיבוץ בה (בתצוגת כרטיסים, טבלת בנייה או טבלת גיליון מלא)

השיבוץ נעשה על ידי גרירת תווית קבוצת הלימוד למשבצת במערכת. וכן ניתן לגרור בתוך המערכת ממשבצת אחת לשנייה או לגרור מחוץ למערכת למקום ריק על מנת להסיר שיבוץ.

מרחב השיבוץ - פריסה בית ספרית

למעבר לממשק שיבוץ כפריסה בית ספרית יש ללחוץ על הכפתור בכותרת (מתחת לסרגל הכפתורים העליון) - [לממשק פריסה בית ספרית]

ניתן לראות את השיבוץ בראייה בית ספרית במגוון תצפיות ולעדכן מכאן גם את השיבוצים ו/או להדפיס או לייצא לקובץ אקסל.

 • תצוגת השיבוץ לפי מורים - אנכי או אופקי (כשהימים בכותרות והמורים בצד ימין או להיפך)
 • תצוגת השיבוץ לפי כיתות - אנכי או אופקי
 • תצוגת מקצועות
 • תצוגת חדרים
 • טבלת סיכום סה"כ שעות ששובצו בכל מקצוע לכל כיתה
 • טבלת רשימת סתירות בשיבוץ שלא נפתרו

חזרה לנושא ראשי

הדפס