שיבוץ המערכות מעודכן לתאריך: 9 באוקטובר 2018

ניתן לשבץ את המערכות לפי מערכת מורה ו/או לפי מערכת כיתה, ולשלב ביניהם על ידי מעברים בין המערכות של המורים ושל הכיתות וכן ממערכת מורה לכיתה ולהיפך.

מערכות שבועיות

שיבוץ לפי מורה או לפי כיתה

 1. לפי מורה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים מורה (לחיצה בשורה של המורה, ולא בכפתור של האילוצים שבאותה השורה)
 2. לפי כיתה - פותחים את פאנל המורים ובוחרים כיתה
 3. אם לא מוגדר למורה קבוצת לימוד יש להוסיף על ידי לחיצה על [+פרונטלי] או [+פרטני], לבחור מקצוע וכיתה ומספר שעות שבועיות ולשמור
 4. יש לחזור על הפעולה הנ"ל לכל מקצוע-כיתה שהמורה מיועד ללמד בהן מספר שעות שבועיות
 5. לשיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד לשעה הרצויה במערכת השבועית.
 6. להסרת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד מחוץ למערכת השבועית למקום ריק
 7. להזזת שיבוץ - גוררים את תווית קבוצת הלימוד ממשבצת אחת לשנייה
 8. למעבר בין מערכות:
  1. בטבלת הבנייה משמאל לכל קבוצת לימוד מופיעים כפתורים לשם פתיחה של מערכת המורה או הכיתה שבקבוצה זו
  2. לחיצה כפולה על שיבוץ במערכת השבועית תיפתח את מערכת המורה או הכיתה שבאותה קבוצת לימוד
 9. התראות וחיוויים על אילוצים:
  1. כשגוררים קבוצת לימוד לשעה שקיים בה אילוץ המערכת מתריעה ומבקשת החלטה האם לשבץ בכל זאת או לבטל
  2. כשלוחצים על תווית של קבוצת לימוד - המערכת נצבעת לפי האילוצים הקיימים בקבוצה:
   1. משבצות בצבע אדום - הכיתה או המורה כבר משובצים בשעות אלו
   2. משבצות בצבע צהוב-כתום - אילוצים של המורה שבקבוצת הלימוד
   3. משבצות בצבע בז' - אילוצי שעות של המקצוע שבקבוצה לפי מה שהוגדר
   4. משבצות בצבע לבן - שעות שהכיתה לא פעילה בהם

בדרך זו משבצים את השעות הפרונטליות וכן הפרטניות.

שיבוץ שעות שהייה

מתחת למערכת של כל מורה מופיעה תווית - שעת שהייה.

 1. גוררים את התווית לשעה שרוצים לשבץ שעת שהייה למורה
 2. ניתן לרשום תיאור לפעילות שעת השהייה לפני שגוררים, כך שיהיה רשום למורים גם משמעות שעת השהייה הזו
 3. להסרה כבשאר השיבוצים - גוררים החוצה את תווית השהייה
 4. ניתן להזיז על ידי גרירה בתוך מערכת המורה משעה לשעה אחרת

חזרה לנושא ראשי

הדפס