תכנון והכנה לשיבוץ מערכת השעות מעודכן לתאריך: 28 באפריל 2019

שלבי שיבוץ מערכת שעות בית ספרית:

 1. הגדרות מקדימות - רשימת המורים, כיתות ומקצועות הלימוד בבית הספר.
 2. הגדרת שעות פעילות בית הספר והכיתות.
 3. הקצאת השעות השבועיות לכל מורה - לפי שעות תקן המשרה שמחוייבים כלפי כל מורה ולפי מקורות המימון והתקציב (משה"ח, תל"ן וכדו') הבית ספריים.
 4. בניית קבוצות הלימוד לפי תקן שעות המורים והכיתות הקיים לבית הספר:
  1. שיבוץ המורים בכיתות - הקצאת שעות לכל מורה בכל כיתה כך שתקן שעות הכיתות יכוסה
  2. שיבוץ המורים במקצועות הלימוד בכיתות לפי הצורך של כל מקצוע ולפי הדגש החינוכי בבית הספר
 5. הגדרת אילוצים לכל מורה - יום חופשי ושעות בהן הוא לא נמצא בבית הספר.
 6. שיבוץ מורים וכיתות במערכת השעות השבועית בהתאם לאילוצים של המורה, מקצוע, וכיתה
 7. אופציונאלי - הגדרת חדרי הלימוד והקצאת חדרי הלימוד לכל כיתה / קבוצת לימוד / שעה במערכת. וכן הגדרת מקורות המימון לכל קבוצת לימוד ושעה במערכת.
 • במידה וקיימות שעות רוחב או שעות של לימוד בהקבצות, יש להגדיר את ההקבצות הללו ולשבץ בהם את המורים במקום בכיתות. ראה כאן


אסטרטגיה וסדר השיבוץ:

 • יש לגבש את אסטרטגיית השיבוץ לפי ההיכרות עם צוות המורים וצרכי בית הספר עם הטבעת החותם הייחודי של בית הספר.
 • המשבץ צריך לדעת את הערכת התקן לשעות כיתה שבועיות שעליו למלא וכן שעת מינימום לסיום בכל יום, ומה הרצוי לו בבית הספר.
 • יש לאסוף את המידע מהמורים לגבי ימים חופשיים ואילוצים הרצויים או צפויים להם לשנה או תקופת הלימודים.
 • על המשבץ להכיר את הגמישות הקיימת לו בשיבוץ וכן את הערכת שינויים אפשריים בנתוני השיבוץ.
 • סדר השיבוץ הוא מהדברים שיש בהם פחות גמישות לאלו שיש בהם יותר גמישות. כגון:
  • מורה שיש לו רק יום אחד ללמד בבית הספר יש לשבצו תחילה.
  • שעות פעילות חוץ בית ספרית, חוגים וכדו' שאין לבית הספר יכולת לקבוע את השעה.
 • דברים שבית הספר רוצה ורגיל להנהיג כך ברמת ודאות גבוהה רצוי להקדים ולשבץ. כגון:
  • בבית הספר נהוג שבימי שישי רק המחנכים מלמדים בכיתות
  • בבית הספר שעה ראשונה שמורה למחנך או למקצוע מסויים לפתיחת היום.
  • יש למצוא את הימים והשעות בהם נדרש ישיבת צוות שבועית, ולהגדירם כשעות צוות במערכת.


ממשקי המערכת לתהליך התכנון - הגדרת האילוצים וקבוצות הלימוד בבית הספר

לטובת תהליך התכנון והגדרת האילוצים קיימים הממשקים - [תקן שעות ואילוצים], [שיבוץ מורים-כיתות] ו [שיבוץ מקצועות-כיתות]

הגדרת אילוצי המורים - ימים חופשיים, ותקן שעות המשרה:

תקן-שעות-מורים

ניתן לראות בדוחות את התפלגות הימים החופשיים, רצוי לוודא שאין ריכוז גבוה מדיי ליום חופשי אחד (מעל 50%-60%)

ניתן לראות את סל שעות המורים הקיים לעומת סל השעות שהוגדר לכל בית הספר ממשרד החינוך ובתוספת שעות ממקורות מימון שונות.

הגדרת שעות פעילות בית הספר והכיתות:

תקן-שעות-כיתה

בניית גיליון קבוצות הלימוד לפי הצורך של שעות אורך כיתה ושעות מקצוע ובהתחשב בהקצאת השעות למורים:

שיבוץ מורים-כיתות -

שיבוץ-מורים-כיתות

שיבוץ מקצועות-כיתות -

שיבוץ-מקצועות-כיתות

בממשקים אלו נוח לבנות את קבוצות הלימוד תוך מעקב שעומדים בסל שעות המורים וכן תקן השעות בכיתות, ושכל מקצוע ניתן מספר השעות הדרושים לו.


הגדרות מקדימות

רשימת המורים

יש לבדוק בתשתית -> רשימת המורים, שכל המורים המיועדים לשיבוץ קיימים במערכת

 • ניתן להוסיף או להסיר מורים מהרשימה באופן ידני
 • ניתן לסנכרן נתונים ממשרד החינוך במידה והנתונים קיימים. בתשתית->סנכרון נתונים משה"ח->רשימת המורים

רשימת המקצועות ותחומי החינוך

מנהלים את הרשימה בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים

כיתות אם וקבוצות תלמידים

 1. יש לוודא בתשתית -> כיתות וקבוצות תלמידים, שכל הכיתות לפי התקן של השנה הנוכחית קיימות, ניתן להוסיף או להסיר כיתות באופן ידני או על ידי סנכרון נתונים ממשרד החינוך
 2. אם ידוע כיצד רוצים לחלק כיתות לקבוצות שונות יש ללחוץ על [הוספת קבוצת תלמידים] ולהגדיר את החלוקה ואת סוג הקבוצה
 3. אם רשימות התלמידים לא ידועות, ניתן להגדיר קבוצות בהרכבי כיתות שונות דרך ממשק השיבוץ (הסבר בהמשך - כאן)

חדרי הלימוד והפעילויות (אופציונאלי)

מנהלים את רשימת החדרים בבית הספר בתשתית->מקצועות ונתונים בית ספריים->רשימת החדרים.

את שיוך החדרים לכיתות וקבוצות הלימוד ניתן לבצע ב – 3 רמות:

 1. רמת כיתה או קבוצת תלמידים: דרך תשתית->כיתות וקבוצות תלמידים->תצוגת טבלה. שם ניתן לערוך כל כיתה או קבוצה ולשייך לה חדר מהרשימה. כל קבוצות הלימוד והשעות שלא יוגדר להם חדר במפורש 'יירשו' את החדר מהכיתה/קבוצה.
 2. רמת קבוצת לימוד: דרך תשתית->קבוצות הלימוד. ניתן לערוך קבוצת לימוד ולשייך חדר לקבוצה.
 3. אם באחת משעות הקבוצה היא צריכה להיות בחדר אחר, ניתן לייחס לה את החדר ברשומת קבוצת הלימוד בכפתור [שעות משובצות] משמאל לרשומה.

מקורות מימון (אופציונאלי)

בתשתית->שיבוץ קבוצות הלימוד, ניתן לשייך כל קבוצת לימוד למקור מימון בשתי רמות:

 1. בקבוצת הלימוד לערוך ולהגדיר מקור מימון
 2. ברמת שעת מסויימת במערכת של קבוצת הלימוד בכפתור [שעות משובצות] משמאל לרשומה.

חזרה לנושא ראשי

הדפס