יומן המורה - הוראה והערכה


היומן הראשי הוא היומן הדיגיטלי של המורה, המחליף את השימוש ביומן הכחול

היומן הראשי.gif


ממלא מקום.png


כניסה למערכת

דיווח שיעור

דיווח אירוע הערכה

היומן הראשי - פעולות נוספות

תוכן מגוון בשיעור

דוח אישורי בריאות

דוח מטלות - אירועי הערכה עם מרכיבים

למידה מרחוק בפדגוגי

הזנת שיעור של מילוי מקום או שיעור ללא מערכת מוגדרת

דיווח שיעור פרטני ושיוך תלמידים עצמאי

חזרה לנושא ראשי