ניהול פדגוגי - הזנת נתונים שוטפים

בתהליך ההוראה-למידה-הערכה

 • הזנת הנתונים באופן מקוון מחליף את השימוש ב"יומן הכחול" לפי הנחיות חוזר מנכ"ל
 • הזנת נתונים נגישה, נוחה ומאובטחת:
  • נתוני השיעורים, אירועים והערות בשיעור
  • אירועי הערכה, ציונים והערות להישגי התלמידים
  • הערות פדגוגיות במגוון קטגוריות לתלמידים
  • ציונים ומרכיבי הערכה תקופתיים לימי הורים ותעודות
  • ניתן לשלוח הודעות דוא"ל קבוצתיות להורי התלמידים ולקבוצות מורים בצורה נוחה ופשוטה
  • ההורים והתלמידים יכולים לצפות במערכת השעות שלהם ובנעשה בשיעורים דרך - פדגוגי - תלמידים

היומן הראשי - יומן דיגיטלי

דיווח שיעור

דיווח אירוע הערכה

יומן דיגיטלי - פעולות נוספות בדף הבית

פדגוגי - כניסה למערכת

חזרה לנושא ראשי