דיווח שיעור

הזנת נוכחות ואירועים בתחילת שיעור או לאחריו

הזנת שיעור.gif

כניסה דרך היומן הדיגיטלי בדף הבית

דווח שיעור1.png

כותרת דיווח שיעור

דיווח שיעור 2.png

דיווח שיעור 3.png
  1. שמירה אוטומטית - כל לחיצה על אירוע בשיעור תגרום לשמירת הארוע והשיעור באופן אוטומטי, כשמעדכנים תוכן שיעור יש ללחוץ על שמירה כדי לשמור, ברגע שקיימים שינויים שלא נשמרו הכפתור יהיה בצבע כחול עם כיתוב - שמירה, לאחר שמירה הוא יהיה בצבע ירוק עם הכיתוב - הנתונים נשמרו.
  2. דווח על שיעור שהתבטל - לפני שמירת השיעור יש לסמן שהשיעור התבטל ולרשום את הסיבה לביטול בשדה - תיאור, וללחוץ על שמירה.
  3. תצוגה אנכית - מעביר למצב תצוגת אירועים אנכית. ניתן לבחור באפשרות זאת אם נוח יותר למורה.
דווח14.PNG
  1. קטגוריות - סוגי אירועים שניתן לדווח עליהם בשיעור. הרשימה והסדר מנוהלים על ידי מנהל מערכת פדגוגי של בית הספר.
  2. התאמות - מופיע אצל ילדים שצוות החינוך קבע לו התאמות. לחיצה על הקישור התאמות תפתח תיבת טקסט עם רשימת ההתאמות שיש לתת לתלמיד.
אירוע5.PNG
  1. הארה/הערה/הערכה מילולית חופשית - לחיצה על בלון הההערה תפתח תיבת הערה חופשית הניתנת לדירוג על פי אופיה.
אירוע6.PNG
  1. לחיצה על דוח מצב מהיר - תעביר למסך דוח מצב מהיר לתלמיד. המורה יכול לראות כאן את מה שנרשם לתלמיד בתקופה האחרונה על ידו (וכן חיסורים ואיחורים שנרשמו על ידי המורים בתקופה זו)

דיווח שיעור 4.PNG

8.הודעה למחנך - ניתן לשלוח במהלך השיעור או לאחריו הודעה אישית למחנך עבור תלמיד

דווח11.PNG

חזרה לנושא ראשי

הדפס