דיווח שיעור

הזנת נוכחות ואירועים בשיעור בתחילת שיעור או לאחריו

כניסה דרך היומן הדיגיטלי שנמצא בדף הבית - הוראה והערכה

2021-10-07_13-07-55.png

בחירת השיעור המבוקש

2021-10-07_13-08-51.png

הזנת פרטי השיעור

2021-10-07_13-20-56.png

  1. שמירה אוטומטית - כל לחיצה על אירוע בשיעור תגרום לשמירת הארוע והשיעור באופן אוטומטי, כשמעדכנים תוכן שיעור יש ללחוץ על שמירה כדי לשמור, ברגע שקיימים שינויים שלא נשמרו הכפתור יהיה בצבע כחול עם כיתוב - שמירה, לאחר שמירה הוא יהיה בצבע ירוק עם הכיתוב - הנתונים נשמרו.סרטון הדגמה על הזנת שיעור דרך מערכת השעות שלי
  2. תצוגה אנכית - מעביר למצב תצוגת אירועים אנכית. ניתן לבחור באפשרות זאת אם נוח יותר למורה.
דווח14.PNG
  1. קטגוריות - סוגי אירועים שניתן לדווח עליהם בשיעור. הרשימה והסדר מנוהלים על ידי מנהל מערכת פדגוגי של בית הספר.
  2. התאמות - מופיע אצל ילדים שצוות החינוך קבע לו התאמות. לחיצה על הקישור התאמות תפתח תיבת טקסט עם רשימת ההתאמות שיש לתת לתלמיד.
אירוע5.PNG
  1. הארה/הערה/הערכה מילולית חופשית - לחיצה על בלון הההערה תפתח תיבת הערה חופשית הניתנת לדירוג על פי אופיה.
אירוע6.PNG
  1. לחיצה על דוח מצב מהיר - תעביר למסך דוח מצב מהיר לתלמיד. המורה יכול לראות כאן את מה שנרשם לתלמיד בתקופה האחרונה על ידו (וכן חיסורים ואיחורים שנרשמו על ידי המורים בתקופה זו)

דיווח שיעור 4.PNG

8.הודעה למחנך - ניתן לשלוח במהלך השיעור או לאחריו הודעה אישית למחנך עבור תלמיד

דווח11.PNG

סרטון הדגמה על הזנת שיעור דרך מערכת השעות שלי

חזרה לנושא ראשי

הדפס