היומן הראשי - פעולות נוספות

פעולות נוספות - מבט כללי

עדכון שיבוץ המקצועות שלי

דוח נוכחות למורה

אירועים בית ספריים

מעבר בין תצוגה יומית לשבועית ביומן הדיגיטלי

הצגת נושאים בשיעור ביומן הדיגיטלי

חזרה לנושא ראשי