היומן הראשי - פעולות נוספות

פעולות נוספות - מבט כללי

עדכון שיבוץ המקצועות שלי

דוח נוכחות למורה

אירועים בית ספריים

מעבר בין תצוגה יומית לשבועית ביומן הדיגיטלי

הצגת נושאים בשיעור ביומן הדיגיטלי

הזנת שיעור ומטלה שלא במסגרת השיבוץ הנוכחי

חזרה לנושא ראשי