אירועים בית ספריים

אירועים בית ספריים

תצוגת אירוע בית ספרי ביומן הדיגיטלי

אירוע 2.png

הוספת אירוע בית ספרי - למורה שמוגדר בבעלי תפקידים כמנהל אירועים בית ספריים:

אירוע 2.png

אירוע 3.png

אירוע4.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס