עדכון שיבוץ המקצועות שלי

עדכון שיבוץ המקצועות שלי

לחצו על כפתור "עדכון מערכת השעות", בתפריט השמאלי:

עדכון מערכת השעות.png

בחרו את השעה שברצונכם להחליף:

עדכון מערכת השעות 2.png

ובחרו את המקצוע הרצוי בשעה זאת:

עדכון מערכת השעות 3.png

שימו לב! החלפת המקצוע הינה רק בין מקצועות באותה כיתה.

אם לא מופיע שם המקצוע הרצוי, פנו למשבץ בבית הספר.

שיבוץ פרטני

דרך כפתור "שיבוץ מערכת השעות" שבתפריט השמאלי:

שיבוץ פרטני.png


למשבצים

עליכם להוסיף קבוצת לימוד של ש"ש 1 באותו מקצוע ובאותה כיתה, כך שהמורה יוכל לבחור במקצוע הרצוי.

היכנסו לתשתית --> קבוצות הלימוד --> הוספת רשומה:

הוספת קבוצת לימוד 1.png

בחרו את שם המורה, המקצוע, הכיתה/הקבוצה, ומס' ש"ש:

הוספת קבוצת לימוד 2.png

ניתן לשנות את המקצוע והכיתה במהירות דרך מסך זה, וכן לשכפל רשומה ולערוך את החדר ואת מקור המימון:

הוספת קבוצת לימוד 3.png

באותה צורה, ניתן להוסיף שיעור פרטני למורה, כך שהוא יוכל לשבץ לעצמו פרטני:

הוספת שיעור פרטני דרך תשתית קבוצות לימוד.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס