פדגוגי - כניסה למערכת

כניסה11.png

בחירה: כניסה למורים

כניסה2.png

ביצוע כניסה:

  1. באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך על ידי לחיצה על הבאנר הכחול עם הינשוף - הזדהות משרד החינוך
  2. כניסה עם שם וסיסמא שסופקו על ידי בית הספר ממערכת פדגוגי - יש לבחור בית ספר, ולהזין שם וסיסמא

כניסה3.png

חזרה לנושא ראשי