ניהול פדגוגי - תשתית המערכת

עדכון והקמת נתוני הבסיס של המערכת

המערכת בנויה כך שכל בית ספר מנהל את כל הנתונים שלו באופן עצמאי מלא, ובעזרת הכלים המובנים במערכת

  • נתוני הבסיס - תלמידים, מורים, כיתות, תפקידים - ניתן לסנכרון בלחיצת כפתור מהנתונים שמגיעים לפדגוגי ממצבת התלמידים החדשה
  • ניתן לעדכן נתונים ונתוני פרטי קשר של תלמידים באמצעות ייבוא נתונים עצמאי מקובץ אקסל
  • ניתן לערוך את כל הנתונים ולבצע חיפוש-סינון, ומיון לאיתור רשומות בכל סוג מהנתונים, ואח"כ גם לייצא לאקסל ולהדפיס
  • סוגי האירועים בשיעור, סוגי אירועי הערכה, התאמות לתלמידים ועוד נתונים, ניתנים להתאמה על ידי מנהל המערכת בבית הספר

פעולות נדרשות בבית ספר חדש שהוקם

הגדרת קבוצות תלמידים

בעלי תפקידים - הרשאות

הכרת הממשק של מודול התשתית

תשתית - רשימת חדרים בביה"ס

בעלי תפקידים - פעולות בטבלה

תשתית - הגדרות והעדפות שונות

תשתית - שעות השיעורים

תשתית - תקופות הלימוד וההערכות

תשתית - קבצים בית ספריים

תשתית - הגדרות לשיעורים וא. הערכה

תשתית - קבוצות לימוד

תשתית - מקצועות ותחומי החינוך

רשימת התלמידים - פעולות בטבלה

רשימת התלמידים - פעולות כלליות

תשתית - בקרת ניהול - דוחות מערכת

תשתית - פרטי קשר והורי התלמידים

כיתות וקבוצות תלמידים - תצוגת טבלה

כיתות וקבוצות תלמידים - תצוגת מבנה

חזרה לנושא ראשי