בעלי תפקידים - הרשאות מעודכן לתאריך: 5 באוקטובר 2018

כל תפקיד = הרשאת צפייה ו/או ניהול של נתונים פדגוגיים או מערכתיים

הוראה מקצועית

כל מורה שקיים ברשימת המורים יכול להיכנס בשם וסיסמא למערכת והרשאות הצפייה שלו הן לפי השיבוץ שלו בקבוצות הלימוד. המורה יוכל לראות ולהזין נתונים לתלמידים שהוא מלמד אותם ובמקצועות אותם הוא מלמד.

מחנך כיתה

מחנך כיתה מלבד מה שהוא בעצמו גם מורה מקצועי בכיתה בתחומים רבים בדרך כלל, הוא גם מנהל את הכיתה ולכן יש לו הרשאות של צפייה ובמקרים מסויימים גם של הזנת נתונים לכל קבוצות הלימוד שבכיתה. וכן לצפות ולהזין הערות מסוג תיק אישי לתלמידים.

רכז שכבה

יוכל לראות דוחות ורשימות של כל השכבות עליהן הוא ממונה - בכל המקצועות.

רכז מקצוע

יוכל לראות דוחות ורשימות של כל השכבות עליהן הוא ממונה - במקצוע שאותו הוא מרכז

יועץ חינוכי

יוכל לראות דוחות ונתונים בכל השכבות עליהן הוא ממונה, ובנוסף על כך יוכל לצפות ולהזין הערות מסוג תיק אישי לתלמידים.

מנהל בית הספר, סגן מנהל ובעל הרשאת - ניהול מערכת פדגוגי

בעל הרשאות צפייה ועריכה ברמה הבית ספרית. מודול התשתית מאופשר אצלם לניהול תשתית המערכת.

חזרה לנושא ראשי

הדפס