הגדרת קבוצות תלמידים

הגדרת כיתות הקבצות וקבוצות לימוד

תשתית --> כיתות וחלוקה לקבוצות

מסך כיתות וחלוקה לקבוצות.png

רשימת הכיתות והתלמידים בכיתות מסונכרנים עם "מצבת תלמידים".

  1. ניתן להוסיף כיתה.
  2. לשנות את שם הכיתה (שם המחנך/ת וכו').
  3. להוסיף הקבצה או קבוצת תלמידים.
  4. לערוך את השם, את הסוג, מי התלמידים בקבוצה, ואיזה קבוצות לימוד משויכות אליה.

בלחיצה על כפתור "תלמידים" ניתן לשייך תלמידים, ולהסירם מקבוצה.

שיוך תלמידים לקבוצה.png
  1. ניתן להסיר תלמיד בודד, או לסמן כמה תלמידים ולהסירם בלחיצה אחת.
  2. לחצו על "שיוך תלמידים לקבוצה" כדי לפתוח את רשימת התלמידים בבית הספר.
  3. ניתן להוסיף תלמיד בודד לקבוצה, או לסמן כמה תלמידים ולהוסיף את כולם בלחיצה אחת.

הגדרת קבוצות לימוד

חזרה לנושא ראשי

הדפס