הגדרת קבוצות תלמידים מעודכן לתאריך: 5 באוקטובר 2018

גכג

הגדרת קבוצת תלמידים:

בתשתית->כיתות וקבוצות תלמידים

כאן מגדירים את קבוצות התלמידים שישמשו בהמשך לשיבוץ המורים והמקצועות ללימוד ולעוד צרכים בית ספריים שונים.

יש לשייך את קבוצת התלמידים לשכבת גיל עיקרית אחת ובוחרים את סוג הקבוצה ואת השם שישמש לזיהוי שלה. ואח"כ ניתן לשייך ולשבץ תלמידים בקבוצה.

 • ניתן גם ליצור את קבוצות התלמידים ישירות בזמן יצירת קבוצות הלימוד דרך תשתית->קבוצות הלימוד. אבל דרך ממשק זה של קבוצות התלמידים ניתן לראות את המבנה של חלוקת בית הספר לקבוצות בצורה טובה יותר ולנהל אותם בצורה נכונה ומדוייקת יותר.

הגדרת שם לקבוצת תלמידים:

בחירת שם נכון תועיל בהמשך הן לצוות הניהול והן לצוות המורים, בכל אופן חשוב לשמור על מבנה עם הגיון קבוע לרוב ככל הקבוצות.

המקובל למבנה שם:

 1. { כיתות המקור או שכבות גיל המקור של התלמידים בקבוצה } – { ייעוד הקבוצה: נושא נלמד, מטרה... } – { מספר סידורי של הקבוצה - במידה וישנן מספר קבוצות כאלו } דוגמאות:
  1. ד2-הבעה-1, ד2-הבעה-2, ז1-ז3-אנגלית-1
  2. ז-חשבון-הקבצה א, ז-חשבון-הקבצה ב
 2. אם יש שם בית סיפרי מפורסם לקבוצה, רצוי כמובן להשתמש בו
 3. בקבוצות פרטניות:
  1. ניתן להוסיף את שם המורה אם הקבוצה מיועדת למורה מסויים בלבד
  2. אין צורך להוסיף את המילה -פרטני, המערכת תציין את סוג הקבוצה כשצריך
  3. רצוי להוסיף בקצרה את הייעוד העיקרי של הקבוצה כגון – חיזוק הבעה בעל-פה
  4. דוגמאות: ה3-כישורי חיים-1, ה3-כישורי חיים 2, ח-תגבור מתמתיקה-1

שיבוץ וניהול התלמידים בקבוצה

בתשתית->כיתות וקבוצות תלמידים. לוחצים על כפתור [תלמידים] שברשומה, נפתח חלון לניהול התלמידים שבקבוצה, ניתן להסיר תלמידים וכן לשייך תלמידים מכל כיתה ושכבה בבית הספר. לוחצים על שיוך תלמידים, ובוחרים כיתה [+], ניתן להוסיף בצורה בודדת בלחיצה על [הוספה] שליד כל תלמיד או לסמן את כולם או קבוצה וללחוץ על [הוסף את המסומנים שבראש הטבלה], וכן בהסרה.

שיבוץ מקצועות הלימוד ומורים:

לאחר הגדרת הקבוצה ניתן גם לצפות או לשבץ מורים מקצועיים לקבוצה זו בכפתור [קבוצות הלימוד] בטבלה או ברשימה. שיבוץ קבוצות הלימוד נעשה בדרך כלל דרך מערכת השיבוץ המיועדת לכך, אמנם קיימות מגוון אפשרויות נוספות כמו דרך תשתית->קבוצות הלימוד. ותשתית->רשימת המורים, בכפתור [מערכת] שבכל רשומה.

שיבוץ חדרי לימוד לכיתה או קבוצה

ניתן לשייך חדר לימוד לכל כיתה או קבוצה כך שכל קבוצות הלימוד שבכיתה או קבוצה זו יוגדרו לשימוש בחדר זה בברירת מחדל (אלא אם כן תהיה הגדרה ספציפית לקבוצת לימוד או לשעה מסויימת שבקבוצה).

על מנת להגדיר חדר לקבוצה יש להגדיר תחילה את החדרים בבית הספר בתפריט הראשי ברשימת חדרי הלימוד

חזרה לנושא ראשי

הדפס