כיתות וקבוצות תלמידים - תצוגת טבלה מעודכן לתאריך: 8 באוקטובר 2018

  1. מעבר מתצוגת טבלה לתצוגת מבנה
  2. הוספת כיתה/קבוצת לימוד חדשה
  3. צפייה והוספה/הסרה של תלמידים לכיתה/קבוצת הלימוד
  4. מורים
  5. שיבוץ שעות לקבוצת לימוד
  6. עריכת כיתה/קבוצת לימוד
  7. העברת קבוצת לימוד לארכיון
  8. שכפול כיתה או קבוצת לימוד
כיתות9.PNG

1.ניתן להציג את כיתות הלימוד בתצוגת טבלה, כפי שנראה במסך זה ולתצוגת מבנה כפי שנראה בדף תצוגת מבנה

2.לחיצה על הוספת רשומה תפתח מסך הוספת כיתה/קבוצת לימוד. ניתן להויסף מספר כיתות/קבוצות לימוד ע"י לחיצה על שמירה והוספת חדש

כיתות10.PNG

3.לחיצה על תלמידים תפתח חלון צפייה ברשימת התלמידים בכיתה/קבוצת לימוד, ניתן להוסיף/להסיר תלמידים לכיתה. הסרת תלמידים תהיה ע"י לחיצה על הסרה מכיתה ליד שם התלמיד (1) הוספת תלמיד לקבוצה תתבצע ע"י לחיצה על שיוך תלמידים לכיתה (2), בחלון שנפתח יש לבחור שיוך לכיתה ליד שם התלמיד.

כיתות7.PNG

כיתות8.PNG

4.מורים - ייחוס מורים לקבוצת לימוד. ניתן לייחס יותר ממורה אחד לקבוצת לימוד ע"י לחיצה על הוספה לכיתה ליד שם המורה

כיתות12.PNG

5.ניתן ממסך זה לשבץ שעות לכיתה/קבוצת לימוד

כיתות2.PNG

הוספת רשומה - הוספת שעת שיבוץ לקבוצה, יש למלא את שם המורה, מקצוע וכו'.

ניתן לשבץ מספר שעות ע"י לחיצה על שמירה והוספת חדש

כיתות3.PNG

שעות משובצות - מספר השעות המשובצות לקבוצת הלימוד למקצוע עם מורה מסוים, ניתן לשבץ שעות אלו במערכת ולעדכן אותן

כיתות4.PNG

עריכת שעת שיבוץ

כיתות5.PNG

שכפול שעת שיבוץ - לחיצה על שכפול שעת שיבוץ תפתח מסך עריכת שיבוץ, ניתן לשנות שדות בשיבוץ ולשמור כקבוצה חדשה.

לחיצה על X אדום, תעביר את קבוצת הלימוד לסל המחזור

6.לחיצה על עריכת רשומה תפתח אפשרות עריכת כיתה/קבוצת לימוד

כיתות11.PNG

7.מחיקת הקבוצה תתבצע לחיצה על X אדום, הקבוצה תעבור לסל המחזור.

8.לחיצה על שכפול קבוצת לימוד תשכפל את קבוצת הלימוד עם כל מאפייניה, כולל את תלמידי הכיתה.

חזרה לנושא ראשי

הדפס