כיתות וקבוצות תלמידים - תצוגת מבנה מעודכן לתאריך: 8 באוקטובר 2018

  1. מעבר מתצוגת מבנה לתצוגת טבלה
  2. הוספת כיתה חדשה
  3. שינוי שם כיתה או קבוצת לימוד
  4. שיבוץ שעות לקבוצת לימוד
  5. הוספת קבוצת לימוד
  6. שכפול כיתה או קבוצת לימוד
  7. צפייה והוספה/הסרה של תלמידים לכיתה/קבוצת הלימוד
  8. העברת קבוצת לימוד לארכיון
כיתות.png

1.ניתן להציג את כיתות הלימוד בתצוגת מבנה, כפי שנראה במסך זה ולתצוגת טבלה כפי שנראה בדף תצוגת טבלה

2.לחיצה על הוספת כיתה תוסיף שורה חדשה עם שם הכיתה בסדר עוקב

3.ניתן לשנות את שם הכיתה/קבוצת לימוד ע"י כתיבת השם החדש בשדה זה ולחיצה על Enter אין צורך לשמור

4.ניתן ממסך זה לשבץ שעות לכיתה/קבוצת לימוד

כיתות2.PNG

הוספת רשומה - הוספת שעת שיבוץ לקבוצה, יש למלא את שם המורה, מקצוע וכו'.

ניתן לשבץ מספר שעות ע"י לחיצה על שמירה והוספת חדש

כיתות3.PNG

שעות משובצות - מספר השעות המשובצות לקבוצת הלימוד למקצוע עם מורה מסוים, ניתן לשבץ שעות אלו במערכת ולעדכן אותן

כיתות4.PNG

עריכת שעת שיבוץ

כיתות5.PNG

שכפול שעת שיבוץ - לחיצה על שכפול שעת שיבוץ תפתח מסך עריכת שיבוץ, ניתן לשנות שדות בשיבוץ ולשמור כקבוצה חדשה.

לחיצה על X אדום, תעביר את קבוצת הלימוד לסל המחזור

5.לחיצה על הוספת קבוצת תלמידים תוסיף שורה נוספת מתחת לקבוצות הלימוד, ניתן לשנות את שם קבוצת הלימוד על פי הצורך

6.לחיצה על שכפול קבוצת לימוד תשכפל את קבוצת הלימוד עם כל מאפייניה, כולל את תלמידי הכיתה.

7.לחיצה על תלמידים תפתח חלון צפייה ברשימת התלמידים בכיתה/קבוצת לימוד, ניתן להוסיף/להסיר תלמידים לכיתה. הסרת תלמידים תהיה ע"י לחיצה על הסרה מכיתה ליד שם התלמיד (1) הוספת תלמיד לקבוצה תתבצע ע"י לחיצה על שיוך תלמידים לכיתה (2), בחלון שנפתח יש לבחור שיוך לכיתה ליד שם התלמיד.

כיתות7.PNG

כיתות8.PNG

8.מחיקת הקבוצה תתבצע ע"י העברת לארכיון.

חזרה לנושא ראשי

הדפס