רשימות תלמידים ומורים

פעולות נדרשות בבית ספר חדש שהוקם

הכרת הממשק של מודול התשתית

תשתית - פרטי קשר והורי התלמידים

רשימת התלמידים - פעולות בטבלה

רשימת התלמידים - פעולות כלליות

חזרה לנושא ראשי