הכרת הממשק של מודול התשתית

ממשק טבלאי לניהול הרשומות

בפדגוגי קיימות פונקציות דומות בטבלאות הניהול בפרט ובטבלאות הדוחות בכלל.

מעל כל טבלה בניהול יש סרגל כלים המאפשר לנו ייצור של מגוון דוחות ו/או פעולות:

מורים1.PNG

toolbar.png

[סינון רשומות] - לחץ על הכפתור כדי שיופיעו שדות קלט מתחת לכותרת של כל עמודה, ובהם ניתן להקליד מילות חיפוש בעמודה או לבחור מרשימה על מנת לסנן את הרשומות המוצגות בטבלה.

[הסתרת עמודות] - אם הטבלה רחבה מדיי ביחס למסך, רצוי ללחוץ על כפתור זה ולהוריד את הסימון מעמודות שאינן נצרכות באופן שוטף, כך שניתן לראות רק את העמודות שמעונינים בהן. ניתן לחזור ולהציג את העמודות כשיהיה בהם צורך.

[הוספת רשומה] - להוספת תלמיד/מורה/.. חדש למאגר.

[ייצוא ל XL] - המערכת תייצא את הטבלה הנוכחית לקובץ אקסל. הנתונים שייוצאו יכללו את כל הדפים (ולא רק זה שמוצג), לפי המיון והסינון הנוכחי.

[סל מיחזור] - למקרה שנמחקה רשומה בטעות או שלא בטעות ורוצים להחזיר. הרשומות שמוחקים לא נמחקות לגמרי אלא נכנסות לסל המחזור.

מיון הטבלה - נעשה על ידי לחיצה על הכותרת של העמודה. בלחיצה ראשונה המערכת תמיין בסדר עולה, ובשנייה בסדר יורד. המערכת תומכת במיון עד 2 רמות כאשר לוחצים על מיון עמודה נוספת, המיון הראשי יהיה לפי העמודה החדשה והמשני לפי העמודה שמויינה הקודם.

מחיקת רשומה - מצד שמאל לרשומה ישנו כפתור [x], בלחיצה עליו לאחר אישור, הרשומה תועבר לסל המיחזור

עריכת רשומה - לחץ על כפתור העיפרון בצבע ירוק משמאל לרשומה, תיפתח חלונית עריכה, יש לערוך ולשמור בכפתור [שמירה] שבחלונית.

עריכה או מחיקת מקבץ רשומות - יש לסמן את הרשומות בתיבות הסימון שמימין לרשומות, ואח"כ ללחוץ על [מחיקה] או [עריכה] שיופיעו בסרגל העליון.

פעולות נוספות - בטבלאות שונות יופיעו כפתורים נוספים ייחודיים לטבלה הנותנים יכולת ניהול לנתונים הקשורים לכל רשומה בטבלה. יש ללחוץ עליהם ולפעול בהתאם.

דפדוף בעמודים בטבלה - מתחת לטבלה קיים מנגנון דפדוף. ניתן לכוון אותו להציג את מספר הרשומות הרצוי בכל דף. וללחוץ על הדף הרצוי להצגה או על הבא או הקודם.

חזרה לנושא ראשי

הדפס