פעולות נדרשות בבית ספר חדש שהוקם

רשימה לבדיקת נכונות ותקינות הגדרות התשתית:

 1. רשימת כיתות הלימוד
 2. רשימת המורים
 3. הגדרת בעלי תפקידים - שהמחנכים מוגדרים כולם נכון, וכן מנהלי מערכת, יועצת, רכזת שילוב, ומנהלת אירועים בית ספריים.
 4. מקצועות ונתונים בית ספריים - רשימת מקצועות הלימוד, רשימת אירועים בשיעור ובנקים נוספים שם (סוגי אירועי הערכה, התאמות..)
 5. הגדרות והעדפות שונות - לוגו, מספר שעות חיסור שייחשבו להיעדרות, טווחי שעות המערכת
 6. תקופות הלימוד וההערכות
 7. ייבוא נתונים - רשימת פרטי קשר הורים ומורים לצורך שליחת מיילים מהמערכת
 • ניתן לחולל סיסמאות ראשוניות של פדגוגי לכל המורים - נא לבקש מצוות התמיכה

כיתות הלימוד - כיתות אם

במודול התשתית->כיתות וקבוצות תלמידים:

 1. יש לוודא שרשימת הכיתות מעודכנת
 2. ניתן לערוך, להוסיף או להסיר רשומות לפי הצורך

פירוט בנושא כיתות וקבוצות תלמידים נמצא כאן.

אם חסרות רשומות והן קיימות באופן תקין במצבת התלמידים החדשה, אז ניתן לשלוח ממשק משם ולסנכרן את הנתונים בפדגוגי.

במודול התשתית->סנכרון נתונים משה"ח->רשימת המורים:

אם הגיעו נתונים מעודכנים ניתן ללחוץ על - [עדכן את מערכת פדגוגי כעת]. הפעולה שתתבצע היא הוספת רשומות חדשות בלבד. להסרת כיתה יש לבצע ידנית כנ"ל.

ניתן ללחוץ על [הצג נתונים] ולייצא לאקסל על מנת לבחון את הנתונים שהתקבלו.

רשימת המורים

במודול התשתית->רשימת המורים:

 1. יש לוודא שרשימת המורים מעודכנת
 2. ניתן לערוך, להוסיף או להסיר רשומות לפי הצורך

אם חסרות רשומות והן קיימות באופן תקין במצבת התלמידים החדשה, אז ניתן לשלוח ממשק משם ולסנכרן את הנתונים בפדגוגי.

במודול התשתית->סנכרון נתונים משה"ח->רשימת המורים:

אם הגיעו נתונים מעודכנים ניתן ללחוץ על - [עדכן את מערכת פדגוגי כעת]. לפני שלוחצים על הכפתור יש לבחור בתיבות הסימון האם מעוניינים בהוספת רשומות חדשות בלבד, עדכון קיימות בלבד, או שניהם. וכן ניתן ללחוץ על [הצג נתונים] ולייצא לאקסל על מנת לבחון את הנתונים שהתקבלו.

רשימת התלמידים

במודול התשתית->רשימת התלמידים:

 1. יש לוודא שרשימת התלמידים מעודכנת
 2. ניתן לערוך, להוסיף או להסיר רשומות לפי הצורך

אם חסרות רשומות והן קיימות באופן תקין במצבת התלמידים החדשה, אז ניתן לשלוח ממשק משם ולסנכרן את הנתונים בפדגוגי.

במודול התשתית->סנכרון נתונים משה"ח->רשימת המורים:

אם הגיעו נתונים מעודכנים ניתן ללחוץ על - [עדכן את מערכת פדגוגי כעת]. לפני שלוחצים על הכפתור יש לבחור בתיבות הסימון האם מעוניינים בהוספת רשומות חדשות בלבד, עדכון קיימות בלבד, או שניהם. וכן ניתן ללחוץ על [הצג נתונים] ולייצא לאקסל על מנת לבחון את הנתונים שהתקבלו.

תפקידים עובדי הוראה והרשאות בפדגוגי

במודול התשתית->הרשאות לבעלי תפקידים:

 1. יש לוודא שרשימת התפקידים מעודכנים
 2. ניתן לערוך, להוסיף או להסיר רשומות לפי הצורך

פירוט בנושא ההרשאות לבעלי תפקידים נמצא כאן.

ניתן לייבא/לצפות בנתוני התפקידים כפי שרשום במשרד החינוך:

במודול התשתית->סנכרון נתונים משה"ח->תפקידים:

אם הגיעו נתונים מעודכנים ניתן ללחוץ על - [עדכן את מערכת פדגוגי כעת]. המערכת תוסיף בעלי תפקידים חדשים שקיימים במשה"ח ולא בפדגוגי, לצורך הסרה יש להסיר ידנית על ידי מחיקת רשומה או מקבץ של רשומות.

ניתן ללחוץ על [הצג נתונים] ולייצא לאקסל על מנת לבחון את הנתונים שהתקבלו.

ייבוא נתונים עצמאי

אם לא הגיעו ממשרד החינוך נתונים מסויימים כגון פרטי קשר תלמידים, הורים, מורים. ניתן לייבא לפדגוגי מקובץ אקסל.

בתשתית->ייבוא נתונים עצמאי

הקובץ צריך להכיל את מספר הזהות (וסוג זהות) של התלמיד / מורה, ואח"כ פרטי קשר או שאר נתונים שרוצים לעדכן בייבוא.

סדר הפעולות:

 1. בוחרים באחת מהלשוניות - רשימת תלמידים/פרטי קשר הורים/רשימת המורים
 2. לוחצים על הקישור להורדת התבנית - קובץ אקסל
 3. פותחים את הקובץ וממלאים רק את העמודות אותם רוצים לעדכן, ושומרים
 4. במילוי הקובץ יש להקפיד לשמור את השמות של הכותרות ומיקומם כפי שהוא
 5. לוחצים על הכפתור הכחול - [ייבוא נתונים או עדכונים מקובץ] על מנת להעלות את הקובץ המעודכן והנתונים יתעדכנו בהתאם

חזרה לנושא ראשי

הדפס