רשימת התלמידים - פעולות כלליות

תלמיד3.PNG

פעולות כלליות:

  1. סינון רשימות - סינון רשומות על פי כל אחת מהכותרות.
  2. הסתרת עמודות - הסתרת עמודות לא נצרכות בטבלה.
  3. הוספת רשומה - הוספת תלמיד חדש.
  4. ייצוא לXL - ייצוא פרטי התלמידים לתוכנת אקסל
  5. סל מחיזור - פתיחת סל מחזור ואפשרות שחזור תלמיד שנמחק.

1.סינון רשומות

תלמיד4.PNG

2.הסתרת עמודות

תלמיד5.PNG

3.הוספת רשומה

תלמיד6.PNG

4.ייצוא ל XL

תלמיד7.PNG

5.סל מחזור

תלמיד8.PNG

חזרה לנושא ראשי

הדפס