רשימת התלמידים - פעולות בטבלה

תלמיד1.PNG
  1. עדכון - עדכון שיוך תלמיד לכיתת אם.
  2. קבוצות - צפייה בקבוצות הלימוד של התלמיד ושיבוצו לקבוצת לימוד נוספות
  3. התאמות - צפייה ועדכון התאמות לתלמיד.
  4. פרטי קשר - צפייה ועדכון פרטי קשר לתלמיד.
  5. קבוצות לימוד ומערכת - צפייה (בלבד) בקבוצות לימוד ומערכת.
  6. עריכה - עריכת פרטי תלמיד.
  7. מחיקה - מחיקת תלמיד, התלמיד מועבר לסל המחזור הניתן לשחזור בהמשך.

1.עדכון - עדכון כיתת האם של התלמיד

תלמיד9.PNG

2.קבוצות - עדכון שיוך תלמיד לקבוצה לימוד או הסרתו מקבוצת לימוד

ניתן לייצא ל XL.

תלמיד10.PNG

3.התאמות - צפייה ועדכון התאמות לתלמיד עבור התאמות למידה בשיעור והתאמות עבור אירועי הערכה

תלמיד11.PNG

4.עדכון וצפייה בפרטי תלמיד

תלמיד12.PNG

5.צפייה בקבוצות לימוד ומערכת של תלמיד.

ניתן לייצא לXL

תלמיד13.PNG

6.עריכה ועדכון פרטי תלמיד

תלמיד14.PNG

7. לחיצה על ה X האדום תמחק את התלמיד מהרשימה ותעביר אותו לסל המחזור, ניתן לשחזר תלמיד מחדש מסל המיחזור.

חזרה לנושא ראשי

הדפס