תשתית - הגדרות לשיעורים וא. הערכה

הערכות.PNG

במסך זה ניתן להגדיר הגדרות שונות עבור אירועים בשיעור ו/או אירועי הערכה על פי הרשימה הבאה:

סוגי אירועים בשיעור

סוגי התאמות תלמידים ללמידה

הצדקות להיעדרות תלמיד/ה

סוגי אירועי הערכה

סוגי התאמות תלמידים לאירועי הערכה

מבחר דירוגים לרמת ידע/הישג

חזרה לנושא ראשי