תשתית - פרטי קשר והורי התלמידים מעודכן לתאריך: 8 באוקטובר 2018

פירוט פרטי קשר של הורים לצפייה או לעדכון

פרטים.PNG

לחיצה על סינון תפתח אפשרות סינון על פי כותרות הטבלה

פרטים2.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס