תשתית - רשימת חדרים בביה"ס מעודכן לתאריך: 8 באוקטובר 2018

חדרים1.PNG

1.הוספת חדר חדש

ניתן להוסיף כמה חדרים ברצף ע"י בחירת שמירה והוספת חדש

חדרים3.PNG

2.מיון החדרים לפי הא-ב או לפי הסדר ברשימה

3.עריכת חדר - ניתן לשנות את שם החדר

4.מחיקת חדר ושליחתו לסל המחזור

5.סל המחזור - ניתן לשחזר חדרים שנמחקו

חדרים4..PNG

6.סינון - ניתן לסנן חדרים ע"י כתיבת האותיות הראשונות של שם החדר.

חדרים5.PNG

חזרה לנושא ראשי

הדפס