תשתית - שעות השיעורים

שעות.PNG

בתחילת השימוש במערכת יש להגדיר שעות עבור כל שיעור במערכת, לאחר מכן ניתן לערוך/להוסיף/למחוק ולהוסיף שעת אפס.

הסרת שעת לימוד תסיר את השעה האחרונה, הוספת שעת לימוד תעשה לאחר השעה האחרונה.

שעות1.PNG

חזרה לנושא ראשי