תשתית - תקופות הלימוד וההערכות

תקופות הלימוד

בברירת מחדל מוגדרות 3 תקופות לימוד:

0 - שנתי בטווח תאריכים מתחילת הלימודים לסופה

1 - מחצית א

2 - מחצית ב

ניתן להוסיף תקופות אם נהוג בבית הספר למשל שלישים או רבעונים ולהגדיר את טווחי התאריכים בהתאם לנהוג בבית הספר.

תקופות הערכות

יש להגדיר בפדגוגי את התקופות בהן על המורים להזין ציונים תקופתיים כגון יום הורים ותעודות.

מגדירים את התקופה והטווח ושומרים. המערכת תציג למורים בתקופה זו ביומן הראשי קישורים ישירים להזנת ההערכות.

לכל סוג תקופת הערכה יש להגדיר את מרכיבי ההערכה הדרושים בתשתית->מרכיבי הערכה תקופתיים. רצוי לעשות את זה בתאום והדרכה של צוות פדגוגי בתחילת השנה.

את כל ההגדרות האלו עושים בד"כ בהקמת המערכת וההגדרות והתקופות עולות שנה עם המערכת כך שיש רק לבצע עדכון תאריכים אם צריך.

תקופות הלימוד וההערכות - פעולות כלליות

תקופות לימוד - פעולות בטבלה

חזרה לנושא ראשי