ניהול פדגוגי - הפקת דוחות

הפקת דוחות לפי תפקיד המורה

למורה המקצועי, מחנכים, רכזי שכבה ומקצוע, יועצים חינוכיים, וצוות הניהול

  • לוח לבקרה שוטפת ומהירה ומקיפה לכל אירועי הערכה, הערות ואירועי תלמידים
  • דוחות פרטניים מזוויות שונות:
    • דוחות תקופתיים לתלמידים לאירועים - נוכחות, התנהגות וכדו'
    • מערכי השיעורים לפי מורה, מקצוע, כיתה או קבוצת לימוד
    • ריכוז ציונים לתלמידים בקבוצות הלימוד השונות
  • כרטיס תלמיד - ריכוז כל נתוני התלמיד לתקופה נוכחית ולתקופות ושנים קודמות

דוחות ובקרה - התלמידים שלי

דוחות ובקרה - צוות בית הספר

דוחות ובקרה - מערכי השיעורים וההערכות

דוחות ובקרה - דו"ח אירועים בשיעורים

דוחות ובקרה - דו"ח ציונים שוטפים וא. הערכה

דוחות ובקרה - ציונים תקופתיים

דוחות ובקרה -דוחות ליום הורים

דוחות ובקרה - הפקת תעודות

לוח בקרה – בקרת אירועים והערכות

לוח בקרה – הצדקת היעדרויות

חזרה לנושא ראשי