דוחות ובקרה - ציונים תקופתיים מעודכן לתאריך: 8 באוקטובר 2018

דוח5.PNG

ניתן לשנות את מדרג הצבעים ביחס לציונים

דוח4.PNG

בחירת מקצוע ושכבת לימוד, תציג את ציוני מחצית סופיים.

ניתן לצפות בכל מחצית בנפרד ובציון משוקלל על ידי לחיצה על כותרות הטבלה

דוח7.PNG

בתחתית הטבלה ניתן לצפות בסטטיסטיקות

דוח8.PNG

חזרה לנושא ראשי

הדפס