דוחות ובקרה - התלמידים שלי

התלמידים שלי - כניסה

התלמידים שלי - צפייה בכרטיסי תלמידים

התלמידים שלי - צפייה בנתוני קבוצת לימוד/כיתה/שכבה

התלמידים שלי - הדפסת שמות לקבוצת לימוד/כיתה

התלמידים שלי - שליחת הודעות לקבוצת לימוד/כיתה

חזרה לנושא ראשי