התלמידים שלי - צפייה בנתוני קבוצת לימוד/כיתה/שכבה

  1. רכז שכבה/מנהל מערכת – יוכל לצפות ביומן שכבה
  2. מחנך כיתה – יוכל לצפות ביומן כיתה וקבוצות לימוד המשויכות אליו
  3. מורה מקצועי – יוכל לצפות ביומן קבוצת לימוד

תלמידים3.png

תלמידים 4.png

ניתן לבחור תאריכים או טווח תצוגה

תלמידים 5.PNG

תלמידים 6.PNG

תלמידים 7.png

חזרה לנושא ראשי

הדפס