תכנית למידה שבועית

המורה מזין לכל קבוצת לימוד נושא ותיאור:

תכנית למידה

התכנית תוצג לתלמידים/הורים בפדגוגי תלמידים:

2019-09-16_22-35-50.png

2019-09-16_22-34-47.png

  • תכנית הלמידה המוצגת כאן היא התחלה של מערכת מלאה למערכי לימוד מקצועיים שישתלבו במערכת.

חזרה לנושא ראשי

הדפס