הגשת מטלה של תלמיד

  • לכניסה לפדגוגי תלמידים והתקנה בנייד או מחשב נא לראות כאן.

לאחר הכניסה יש לבחור בתפריט - לוח מבחנים ואירועים

לוח אירועי הערכה

ניתן לראות את המטלות שהוגדרו בלוח, ובלחיצה על אירוע יהיה ניתן להעלות קובץ מהמחשב שבו המטלה נרשמה, ולשמור.

בהצלחה!

הגשת מטלה

חזרה לנושא ראשי

הדפס